Het proces

Deze applicatie kent de volgende elementen:
 • een set ICT-tools voor de ondersteuning van het administratieve proces rond de totstandkoming van scripties en andere zelfwerkzaamheidsprojecten;

 • de mogelijkheid voor studenten om documenten elektronisch uit te wisselen en desgewenst elektronische portfolios te vormen;

 • een opbouwende database met zoekmogelijkheden voor de ingeleverde (eindversies van) documenten;

 • een automatische, interactieve test met betrekking tot de originaliteit van de ingeleverde documenten, om fraude c.q. plagiaat te voorkomen.
De combinatie van deze vier elementen resulteert in een serie ICT-toepassingen die kunnen bijdragen aan een aanmerkelijke efficiency- en kwaliteitsverbetering van het traject van totstandkoming, beoordeling en verwerking van zelfwerkzaamheidsprojecten die uitmonden in de productie van een of meer documenten.

Informatie: info@scriptiedossier.nl

 • Algemene instructievideo's
   
 • Het kortste proces
  De student schrijft zich in, er wordt automatisch een begeleider toegewezen.
  De student plaatst de definitieve eindversie.
  De begeleider sluit het dossier af.


   
 • Meest gebruikelijke proces bij papers
  De student schrijft zich in.
  De co÷rdinator wijst een begeleider toe.
  De student plaatst de definitieve eindversie.
  De begeleider sluit het dossier af.


   
 • Meest gebruikelijke proces bij scripties
  De student schrijft zich in.
  De co÷rdinator wijst een begeleider toe.
  De student plaatst documenten in meerdere fasen.
  De student wordt na het plaatsen van de definitieve eindversie uitgenodigd voor een evaluatie van het scriptietraject.
  De begeleider en 2e beoordelaar vullen het beoordelinsgformulier in.
  De begeleider sluit het dossier af en de instellingsbibliotheek wordt op de hoogte gebracht van een nieuwe scriptie welke digitaal gepubliceerd kan worden.

   
 • Aanvullende functionaliteit
  De student schrijft zich in. De co÷rdinator heeft gebruik gemaakt van een inschrijftermijn en maximum aantal beschikbare plaatsen per subonderwerp (specialisatie).
  De co÷rdinator wijst een begeleider toe.
  De student plaatst telkens per fase ÚÚn of meerdere documenten.
  De begeleider bepaalt wanneer de student documenten in een volgende fase kan plaatsen en geeft feedback.
  De begeleider en 2e beoordelaar vullen het beoordelinsgformulier in.
  De begeleider sluit het dossier af.