Welkom bij het Scriptiedossier

Portfolios voor scripties en andere zelfwerkzaamheidsprojecten.
Het scriptiedossier is een administratieve workflow van het scriptieproces: o.a. aanmelding student, toewijzing begeleider/2e beoordelaar, plaatsen documenten, plagiaatcontrole, beoordelingsformulieren, bron voor opname/digitale publicatie universiteitsbibliotheek, evaluatie scriptietraject.

Na een orienterend gesprek zal de scriptie-coordinator je doorverwijzen naar het scriptiedossier. Wanneer je je hier aanmeldt en de scriptie-coordinator een of meer begeleiders heeft toegewezen, kun je je opzet, concepten en eindversie plaatsen. Het scriptiedossier bevat naast alle contact- en dossiergegevens ook correspondentie, authenticiteit/plagiaat-controle, beoordelingsformulieren en een evaluatie.

De eerste menu-opties in het linkermenu bevatten belangrijke informatie.
Wanneer je inlogt verschijnen er meerdere opties, waaronder je persoonlijke dossier.